تأمین و توزیع 196 تن کود اوره برای بخش کشاورزی شهرستان قیروکارزین استان فارس


تاریخ ارسال :

۷ بهمن ۱۴۰۰

تأمین و توزیع 196 تن کود اوره برای بخش کشاورزی شهرستان قیروکارزین استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع 196 تن کود اوره کشاورزی در شهرستان قیروکارزین استان فارس در دی ماه سال جاری خبر داد.

مدیر شعبه با اعلام خبر فوق افزود: کودهای شیمیائی به منظور افزایش میزان محصول، ارتقاء کیفیت محصول تولیدی و یا بهبهود کیفیت خاک مورد استفاده قرار می گیرند.

حمید ابراهیمی زاده ابراز کرد: کودهای توزیعی مذکور توسط کارگزاران مستقر در آن شهرستان به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تحویل گردید.