توزیع 159 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان بناب


تاریخ ارسال :

۷ بهمن ۱۴۰۰

توزیع 159 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان بناب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،در 10 ماهه نخست سالجاری مقدار 159 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل به شهرستان بناب حمل شد.

مهندس جمشید باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده، بر اساس سهمیه بندی شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، به انبار کارگزاران متقاضی حمل گردید تا بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع گردد.