تقدیر معاون محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۹ فروردين ۱۴۰۱

تقدیر معاون محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی