فروش کودهای تعزیراتی در استان خراسان شمالی


تاریخ ارسال :

۷ مرداد ۱۳۹۸

فروش کودهای  تعزیراتی در استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خستان خراسان شمالیآقای مهندس محسن نظام دوست ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی  با اعلام این خبر افزودند در پی کشف 100 کیسه  کود اوره به وزن 5000 کیلوگرم، خارج از شبکه توزیع کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، پس از طی مراحل قضایی و برخورد با افراد متخلف از سوی مراجع ذیربط ، وتخلیه کودهای مکشوفه در انیار سازمانی ، دستور فروش وتوزیع رسمی و قانونی کودهای توقیف شده از سوی مقام قضایی ذیربط به مدیریت استان اعلام و عملیات فروش کودهای مذکور از طریق شبکه توزیع کارگزاران استان انجام گردید.