مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : فرزام پوررمضان
  • معاون : مهدی محتشمی/محمد رضا نظری
  • تلفن دفتر : 263
  • فکس دفتر : 263

آدرس

  • ستاد : آبیک
  • استان : تهران
  • آدرس : آبیک. مجتمع شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.