بازدید از انبار کمی آباد شعبه اردبیل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل امروز مورخ 98/11/29 مدیریت محترم جناب مهندس مسافر به همراه حراست محترم شرکت از انبار کمی اباد استان بازدید بعمل آوردند. ادامه مطلب

توزیع 2000 تن کود اوره ازطریق تعاونی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود سوپرفسفات برای زراعت کاران در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

انبار کارگزاران استان ایلام بازدید شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

برگزاری جلسه بررسی امور حمل و نقل در استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

تامین و توزیع 2000 تن کود اوره از طریق تعاونی در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود اوره شهرستان نهبندان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از کارگزاران شهرستان بستان آب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 2080 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از انبار سازمانی مهر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع 155 تن کود برای زراعت کاران در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 175 تن کودشیمیایی سولفات پتاسیم بناب استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 205 تن کود سوپرفسفات در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 250 تن کود اوره برای زراعت کاران در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تشکیل جلسه کمیسیون معاملات در استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود سوپرفسفات برای دانه های روغنی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود فسفات آمونیوم در شهرستان فردیس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 144 تن کود اوره برای زراعت کاران در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود فسفات آمونیوم در شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 170 تن کود سوپرفسفات ازطریق تعاونی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

فروش لوازم اسقاطی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

توزیع 240 تن کود اوره برای دانه های روغنی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین و تدارک کود مورد نیاز باغات شلیل در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تأمین و توزیع 5984 تن کود کشاورزی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان درمیان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تأمین و توزیع 380 تن کود کلرور پتاسیم در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

سهمیه کود شیمیایی سولفات پتاسیم بشرویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تأمین و توزیع 345 تن کود سوپرفسفات در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کود شیمیایی اوره تحویلی به بیرجند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تأمین و توزیع 270 تن کود سولفات پتاسیم در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کود تحویلی به شهرستان زیرکوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 2555 تن کود ازطریق تعاونی در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود اوره شهرستان اسفراین در دیماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

حمل کود شیمیایی پتاسه به کارگزاران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 35تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی تولید در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 65 تن سولفات پتاسیم در فردوس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین و توزیع 4820 تن کود کشاورزی پرمصرف در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری مراسم گرامیداشت روز زن در استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

تسویه با کارگزاران کود استان اردبیل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مدیریت محترم شرکت از پرداخت کارمزد و تسویه حساب کارگزاران کود خبر داد . وی افزود کارمزد کارگزاران منتهی به تاریخ 98/10/30 تسویه حساب... ادامه مطلب

توزیع 55 تن کود سوپرفسفات از طریق تعاونی در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

صدور حواله جهت حمل کود به کارگزاران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل جهت تامین و توزیع به موقع کود به کشاورزان حواله کود اوره جهت حمل 300 تن از مبدا بندر امام و 1900 تن از مبدا کرمانشاه توسط مدیریت محتر... ادامه مطلب

توزیع 50 تن کود سوپرفسفات از طریق تعاونی تولید در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 75 تن کود سوپر فسفات تریپل در شهرستان اسفراین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود سولفات پتاسیم بطور مستقیم در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 900 تن کود از طریق کارگزاری تعاونی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن کودشیمیایی سولفات پتاسیم سراب استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 83 تن کود اوره بصورت مستقیم در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 606 تن کود از طریق کارگزاری تعاونی تولید در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن کودشیمیایی سولفات پتاسیم عجب شیر استان آذربایجان شرق...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود کلرور پتاسیم از طریق تعاونی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع مستقیم 10 تن کود فسفات امونیوم در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 80 تن کود سولفات پتاسیم در شهرستان اسفراین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

تأمین و توزیع 4758تن کود اوره در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین و توزیع 230تن کود فسفات آمونیوم در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 20 تن کودشیمیایی سولفات پتاسیم هریس استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع مستقیم 144 تن کود کشاورزی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 741 تن کود توسط کارگزاری بخش خصوصی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 5 تن کود کلرورپتاسیم بطور مستقیم در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 36 تن کود سوپرفسفات بطور مستقیم در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع مستقیم 10 تن کود فسفات امونیوم در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 20 تن کود سوپرفسفات از طریق تعاونی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ارائه توصیه فنی به بهره برداران ار طریق کارگزاران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توزیع 850تن کود اوره از طریق تعاونی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 10تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تائید بیش از 300 تن از انواع بذور پروسس شده توسط موسسه ثبت و گواهی نهال و ب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توزیع 522تن کود از طریق تعاونی تولید در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 55تن کود سوپرفسفات از طریق تعاونی در سیمرغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

نقش پتاسیم در تولید محصولات کشاورزی سالم
تهیه کننده: مهندس واحدی نژاد گوگانی کارشناس گیاه پزشکی مدیریت استان آذربایجان شرقی  ادامه مطلب

راهنمای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
نویسندگان: جمعی از اعضا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه مطلب

نقش عناصر غذایی در بهبود اثرهای تنش کمبود آب
گردآورنده : دکتر سولماز کاظم علیلو دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مسئول باشگاه کشاورزان استان آذر بایجان غربی ادامه مطلب

ریشه جاماندگی از کشاورزی فناورانه
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

تداوم افزایش قیمت جهانی موادغذایی
دنیای اقتصاد- فائو ادامه مطلب

دغدغه‌های بخش کشاورزی در بودجه ۹۹
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

راز بقا در دنیای تمام دیجیتالی فردا
دنیای اقتصاد- مترجم: سید حسین علوی لنگرودی ادامه مطلب

تاریخ انقضای کسب‌وکارهای سنتی
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی ادامه مطلب

جایگاه برنامه‌ریزی مالی شخصی در سبک زندگی
دنیای اقتصاد- ترجمه و نالیف: احمد رضا کشاورزی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب