میزان کود اوره توزیع شده در استان چهارمحال و بختیاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه مطلب

برپایی همایش سبد کودی به زمان دیگری موکول شد

برپایی همایش سبد کودی به زمان دیگری موکول شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران  ادامه مطلب

برگزاری مناقصه امحاءسموم سنواتی ستاد شرکت خدمات حمایت...

فرایند تحویل اسناد مناقصه امحاء سموم سنواتی
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 15 تن کود کلرورپتاسیم در سوادکوه شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

به روز رسانی سامانه هوشمند ثبت کودی استان

به روز رسانی سامانه هوشمند ثبت کودی استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران  ادامه مطلب

توزیع مستقیم 13 تن کود اوره در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی اوره شهرستان بشرویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین و توزیع 200تن کود شیمیایی اوره در شهرستان هشترود استان آذربایجان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

کود اوره ارسالی به شهرستان سربیشه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

پایش و نظارت بر فروشگاه های عرضه محصولات کشاورزی شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 60 تن کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری در سطح استان آذربایج...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

حمل کود شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین و توزیع 55 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در سطح استان آذربایجان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تأمین و تدارک کود مورد نیاز باغات گیلاس در شهرستان فردیس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

کود اوره توزیع شده در شهرستان ایوان استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تأمین و تدارک کود مورد نیاز باغات آلو در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

مصرف کود اوره در شهرستان سرابله به مرز 5000 تن نزدیک شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

پایش و بازدید از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان فردیس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

میزان مصرف کود سولفات پتاسیم در شهرستان سرابله
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تأمین و تدارک کود مورد نیاز باغات آلبالو در شهرستان ساوجبلاغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 19 تن کود کشاورزی بطور مستقیم در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود فسفات آمونیوم از طریق تعاونی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین و تدارک کود مورد نیاز باغات میوه های دانه ریز در شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 770 تن کود اوره از طریق تعاونی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود سولفات پتاسیم گرانول در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 115 تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

به روز رسانی سامانه هوشمند ثبت کودی استان

به روز رسانی سامانه هوشمند ثبت کودی استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران  ادامه مطلب

سهم مرکز استان ایلام از کودشیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع 1110 تن کود از طریق تعاونی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 60 تن کود کلرورپتاسیم از طریق تعاونی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 35 تن کود از طریق تعاونی تولید در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 125تن کود اوره از طریق تعاونی تولید در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 258 تن کود فسفات آمونیوم در ساری مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کیسه گیری کود های یارانه ای در انبارهای استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

تامین و توزیع 703 تن کود سولفات پتاسیم در ساری مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 237 تن کود اوره برای دانه های روغنی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود بهمن ماه استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛       ادامه مطلب

تامین و توزیع 60 تن کود سولفات پتاسیم در سوادکوه شمالی مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تأمین و تدارک کود مورد نیاز باغات سیب در شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن کود سوپرفسفات تریپل در نوشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کود سوپرفسفات تریپل شهرستان سیروان تامین شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین و توزیع 335 تن کود اوره در سوادکوه شمالی مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حمل کود شیمیایی به شهرستان های استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین و توزیع 170 تن کود اوره در نوشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

سهم کشاورزان شهرستان ایوان از توزیع کودشیمیایی
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع 20تن کود سولفات پتاسیم برای دانه های روغنی درجویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از کارگزاران استان و پایش کود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

برگزاری مناقصه عملیات حمل و تخلیه کود اوره در استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود سوپرفسفات برای دانه های روغنی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود فسفات آمونیوم در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 268 تن کود برای کشت دانه های روغنی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازگشایی مناقصه حمل و نقل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

تامین و توزیع 265تن کود کلرورپتاسیم در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از کارگزاران شهرستان ملکان اس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 8180 تن کود کشاورزی پایه در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 125 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در سطح استان آذربایجان شر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع کود اوره در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 1000 تن کود سولفات پتاسیم در جویبار مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 6267 تن کود اوره در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازگشایی مناقصه حمل و نقل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

تامین و توزیع 362 تن کود سوپرفسفات تریپل در جویبار مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 2044 تن کود شیمیایی اوره در سطح استان آذربایجان شرقید كنيد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 284 تن کود فسفات آمونیوم در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 2284 تن انواع کود شیمیایی در سطح استان آذربایجان شرقید كني...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

بیش از هزار وصد پایش کود در استان کرمان انجام شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

پایش

پایش کودهای موجود در فروشگاهها
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل گروه پایش استان به همراه نماینده تعزیرات حکومتی استان و مدیریت جهاد کشاورزی اردبیل از فروشگاههای شهرستان اردبیل بازدید به عمل آور... ادامه مطلب

توزیع 20 تن کود سوپرفسفات برای دانه های روغنی در بهشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از کارخانه مروارید ارسباران و صنعت پتاس آسیا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی ‌داشت گندم و کلزا در گلستان
به  گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان  گلستان ،  ادامه مطلب

توزیع 105 تن کود کلرورپتاسیم از طریق تعاونی تولید در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

مصرف کود در کرت مربوط به شرکت خوشه پرور زیست فناور در مزرعه پایلوت تغ...
به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان،  ادامه مطلب

تامین و توزیع 23 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان ورزقان استان آذربایجان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

نمونه برداری کود از کود های مصرفی شرکت های تولید کننده در پایلوت تغذیه...
به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان،  ادامه مطلب

توزیع 26 تن کود فسفات آمونیوم بطور مستقیم در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کنترل و نظارت برکیفیت کود های شیمیایی تولید داخل کشور توسط کارشناسان ف...
 به  گزار ش روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان  گلستان ، ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان جلفا استان آذربایجان شر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع کود اوره در شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

مصرف کود در کرت مربوط به شرکت کرت شاهد در مزرعه پایلوت تغذیه ای گندم د...
به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان،  ادامه مطلب

پیشتازی شهرستانهای استان در جذب کودهای شیمیایی

پیشتازی شهرستانهای استان در جذب کودهای شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ادامه مطلب

نظارت کارشناسان کمینه فنی گندم استان بر عملیات مصرف کود در پایلوت تغذیه...
به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان،  ادامه مطلب

تامین و توزیع 1556 تن کود اوره در بهمن ماه سال جاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع مستقیم 78 تن کود اوره در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری جلسه با محوریت بیماری ویروس کرونا در شرکت خدمات حمایتی کشاورز...
 به  گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، ادامه مطلب

توزیع مستقیم 25 تن کود سولفات پتاسیم در بهشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

مصرف کود در کرت مربوط به شرکت کیمیا کود بهار در مزرعه پایلوت تغذیه ای ...
به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان،  ادامه مطلب

تامین کودهای کشاورزی کشاورزان چغندر قندکار از طریق کارگزاری های توزیع ...
به  گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،  ادامه مطلب

تامین و توزیع 21 تن کود سوپر فسفات تریپل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین بیش از 94 هزارتن کود اوره از ابتدای سال جاری تاکنون در گلستان
 به  گزارش روابط  عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،  ادامه مطلب

وضعیت شهرستان ری در جذب کود اوره در سطح استان تهران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران  ادامه مطلب

پایش پارامتراقلیمی میزان بارندگی در مراحل رشدی گیاه در طرح پایلوت تغذی...
به گزارش  روابط  عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،  ادامه مطلب

عملکرد موفق استان در تامین کودهای شیمیایی

عملکرد موفق استان در تامین کودهای شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ادامه مطلب

مزرعه پایلوت گندم
به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان،  ادامه مطلب

توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان شیروان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

بازدید

172 مورد بازدید از انبار کارگزاری های کود در گلستان
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، ادامه مطلب

تامین 245 تن کود سولفات پتاسیم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

بازدید

بازدید از واحد تولیدی کود مرغ گرانول گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، ادامه مطلب

فروش و تعیین مستقیم کودهای اوره تخصیصی از کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان از انبارهای شرکت خدمات حما...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

برداشت آفتاب گردان از مزارع شهرستان میناب
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان: ادامه مطلب

تخصیص کود اوره پتروشیمی رازی به استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

آماده سازی انبار های شعبه اردبیل

آماده سازی انبارها برای انبار گردانی سال 98
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مدیریت محترم جناب مهندس مسافر از آمادگی این استان برای انبارگردانی پایان سال خبرداد .ایشان از انبار کمی آباد اردبیل بازدید بعمل آو... ادامه مطلب

تأمین کود دی آمونیوم فسفات از محل کودهای وارداتی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 100 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان سراب استان آذربایجان ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

بازدید

بازدید از مزرعه پایلوت تغذیه گیاه گندم در گلستان
به  گزارش  روابط عمومی  شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ،  ادامه مطلب

اطلاع رسانی هواشناسی

اطلاع رسانی توصیه های کارشناس و عضو دیسکاشن هواشناسی شرکت خدمات حما...
 به  گزارش روابط عمومی شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ،  ادامه مطلب

تخصیص کود اوره پتروشیمی کرمانشاه به استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

ارسال کود به تمام نقاط استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تخصیص کود اوره پتروشیمی مرودشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تخصیص کود اوره از کشتی باتیس به البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید مجتمع انباری گهکم شهرستان حاجی آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان: ادامه مطلب

تأمین کود سوپرفسفات تریپل از محل کودهای وارداتی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تأمین کود سولفات پتاسیم گرانوله از محل کودهای وارداتی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 50 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان کلیبر استان آذربایجان ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تأمین و توزیع 427.5 تن انواع کود شیمیایی در استان آذربایجانم غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

نقش پتاسیم در تولید محصولات کشاورزی سالم
تهیه کننده: مهندس واحدی نژاد گوگانی کارشناس گیاه پزشکی مدیریت استان آذربایجان شرقی  ادامه مطلب

راهنمای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
نویسندگان: جمعی از اعضا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه مطلب

نقش عناصر غذایی در بهبود اثرهای تنش کمبود آب
گردآورنده : دکتر سولماز کاظم علیلو دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مسئول باشگاه کشاورزان استان آذر بایجان غربی ادامه مطلب

ریشه جاماندگی از کشاورزی فناورانه
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

تداوم افزایش قیمت جهانی موادغذایی
دنیای اقتصاد- فائو ادامه مطلب

دغدغه‌های بخش کشاورزی در بودجه ۹۹
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

ویژگی‌های یک نرم‌افزار مناسب مدیریت ایده
دنیای اقتصاد- مترجم: سید حسین علوی لنگرودی ادامه مطلب

اشتباهات ذهنی که بهره‌وری شما را از بین می‌برد
دنیای اقتصاد- مترجم: امیر علی رمدانی ادامه مطلب

وقتی رقبا در حال ساده‌سازی محصول هستند!
دنیای اقتصاد: مترجم: مهدی نیکوئی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب