تجدید مناقصه امور خدماتی مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

سفر دو روزه آیت الله تقوی نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

بازدید کارگروه بازرسی و کنترل کیفی مواد کودی در هفت ماهه نخست
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین و توزیع 74 تن کودشیمیایی اوره بناب استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

بازدید کارگروه پایش و کنترل بازار در هفت ماهه نخست
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین و توزیع 170تن کودشیمیایی اوره شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

نمونه برداری از پودر سیلیکات A130خریداری شده از تولید کنندگان داخلی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

بازدید از کودهای اوره وارده به استان در هفت ماهه نخست سال
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

جلسه کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک در خصوص مناقصه امور خدماتی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

آزمایش تست PH پودر سیلیکات خریداری شده از شرکتهای تولید کننده داخلی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

توزیع کود ازته در 7 ماهه ابتدای سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

آزمایش تست الک پودر سیلیکات خریداری شده از شرکتهای تولید کننده داخلی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

توزیع کود فسفاته در 7 ماهه ابتدای سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

آزمایش تست رطوبت پودر سیلیکات خریداری شده از شرکتهای تولید کننده داخلی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

تخلیه پودر خشک کن خریداری شده از شرکتهای تولیدکننده داخلی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

توزیع کود پتاسه در 7 ماهه ابتدای سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک جهت بررسی خرید مواد و ملزومات تول...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

بوشهر میزبان سی و سومین همایش معرفی سبد محصولات شرکت خد...

برگزاری همایش بازاریابی کود های غیر یارانه ای در بوشهر
به گزارش رابط روابط عمومی بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزیف ادامه مطلب

توزیع کودهای تکلیفی در 7 ماهه ابتدای سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

کرمان میزبان همایش آموزشی ترویجی و معرفی محصولات شرکت ...

برگزاری سی و دومین همایش
به گزارش رابط روابط عمومی بازاریابی و امورمشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ادامه مطلب

توزیع کودهای تفاهم نامه ای در 7 ماهه ابتدای سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی اهمیت تغذیه درختان زیتون
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

حمل مستقیم کودهای شیمیایی به انبار کارگزاران در هفت ماهه نخست سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

توزیع سموم در هفت ماهه نخست سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

انعقاد قرار داد با کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در هفت ماهه نخست
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

جلسه مدیر خراسان شمالی با مدیر بازرگانی پتروشیمی خراسان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

شناسایی و ثبت مشخصات 26 شرکت تولید کننده در هفت ماهه نخست سال
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

کنترل کیفی مواد کودی در هفت ماه نخست سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

ارسال نمونه های خاک در هفت ماهه نخست سال به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده ه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

اتمام عملیات موجود برداری کودهای فسفاته و پتاسه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

اتمام عملیات موجود برداری کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

کشف 4 محموله غیرمجاز در هفت ماهه نخست سال
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

نمونه برداری از کودهای شیمیایی وارده به استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان ادامه مطلب

محمد شهیاد

نمونه برداری کود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

موجود برداری کود اوره انبارهای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم: ادامه مطلب

برگزاری جلسه شورای هماهنگی در خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی  ادامه مطلب

موجود برداری انبارهای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

محمد شهیاد

موجودی برداری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

جلسه کمیته کود و تغذیه گیاهی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم، ادامه مطلب

انتخاب استان قم بعنوان امورمالی برتر در مهرماه سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

پرداخت هزینه حمل پسکرایه بارنامه های وارده از مبادی به استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

ارسال نمونه های خاک در مهرماه سالجاری به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده ها
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

سامانه هوشمند

سامانه هوشمند
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه ادامه مطلب

بودجه اصلاحی سال 1398

بودجه اصلاحی سال 1398
به گزارش رابط روابط عمومی طرح و برنامه ادامه مطلب

افتتاحیه پردیس ارزیابی و توسعه مدیران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی  ادامه مطلب

تعهد و تضمین تسهیلات مصوب

تعهد و تضمین تسهیلات مصوب
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه ادامه مطلب

کسب رتبه سوم استان خراسان شمالی در میزان فروش سم مهرماه 98
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

عملیات موجود برداری کودهای شیمیایی در مهرماه سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

بازدید از واحدهای تولید کننده کودهای شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

برگزاری مناقصه امور خدماتی استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ادامه مطلب

شرکت در جلسات و دوره های آموزشی در مهر ماه سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

انعکاس اخبار استان قم در مهر ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

کشف کودهای شیمیایی با ارز دولتی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تقدیر و تشکر مدیرعامل محترم از مدیر و کارکنان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

حمل مستقیم کود شیمیایی به انبار کارگزاران در مهرماه سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

برگزاری تجدید مناقصه خرید کود از تولید کنندگان داخلی
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ادامه مطلب

توزیع کودهای تفاهم نامه ای(غیرتکلیفی) در مهر ماه سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

توزیع کودهای تکلیفی در مهر ماه سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

برگزاری مناقصه بین المللی در زمستان 98

برگزاری مناقصه خرید کود بین المللی ستاد شرکت در دی ماه 98
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ادامه مطلب

توزیع کود پتاسه در مهر ماه سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

کشت گندم در شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

پیشرفت جذب خط اعتباری مکانیزاسیون در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین کود جهت توسعه کشت زعفران در نور مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود فسفاته در مهر ماه سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

توزیع کود ازته در مهر ماه سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

یارانه پرداختی به ادوات کشاورزی

یارانه پرداختی به ادوات کشاورزی
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ادامه مطلب

پایش بازار کود شیمیایی استان قم در مهر ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

بازدید در معیت کمیته نظارت، بازرسی و کنترل کیفی کود استان قم در مهر ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

عملکرد کودهای ورودی به استان قم در مهرماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

بازدید از کود شیمیایی اوره وارده به استان قم در مهر ماه سال جاري
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

نمونه برداری و کنترل کیفی استان قم در مهر ماه سال جاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

برگزاری مناقصه بین المللی در پاییز 98

برگزاری مناقصه بین المللی خرید کود در ستاد شرکت
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ادامه مطلب

بازدیدهای دوره ای از انبار کارگزاران توزیع در مهر ماه سال جاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

آمادگی جهت برگزاری نمایشگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

اهداء نشان ویژه نمایشگاه بزرگ نهاده های کشاورزی به مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

مصرف کود سولفات پتاسیم در شهرستان دهلران از مرز 800 تن گذشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

میزان مصرف کود سولفات پتاسیم در شهرستان دره شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

انبار کارگزاران حوزه غرب استان ایلام بازدید شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

کود اوره توزیع شده در شهرستان ایوان استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

نانو حسگرها و پایش خاک به منظور بهبود شرایط رشد گیاه
گردآوری: مهندس بابک نهری نیک نفس کارشناس ارشد شیمی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ادامه مطلب

انرژی پلاسما چیست؟
گردآوری: مهندس منوچهر دستور کارشناس ارشد شیمی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  ادامه مطلب

پاسخ رشد و عملکرد گندم به کود NPK
مترجم: مهندس رباب ابراهیمی کارشناس ارشد شیمی تجزیه مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی ادامه مطلب

مدرن سازی بخش کشاوزی روی ریل بورس کالا
دوماهنامه تخصصی پیام اقتصادی بورس کالا ادامه مطلب

برنامه جهانی نجات زمین تا سال 2050
همشهری - خبرنگار: زهرا رفیعی ادامه مطلب

سه نمای آماری از صنایع‌غذایی
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

طراحی استراتژی روابط عمومی با هدف افزایش فروش
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی ادامه مطلب

آیا برای موفقیت در محل کار خود باید با سختی مواجه شد؟
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب