لیست اسامی شرکتهای داخلی تولید کننده کودهای کشاورزی و محصولات آنها

لیست اسامی شرکتهای داخلی تولید کننده کودهای  کشاورزی و محصولات آنها که از طریق شبکه کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در سراسر کشور توزیع میگردد:

لینک دانلود لیست

توجه:

  • کارگزاران شرکت، برای تهیه محصولات کودهای کشاورزی این شرکت ها با مدیریت های استانی شرکت تماس بگیرید.
  • کشاورزان عزیز، برای تهیه کود کشاورزی مورد نظر خود که در لیست موجود است با کارگزار شرکت در محله خود یا مدیریت استانی شرکت تماس بگیرید.
  • شرکتهای داخلی تولیدکننده کودهای کشاورزی، برای پیوستن به لیست شرکتهای داخلی تولیدکننده کودهای کشاورزی که محصولات آنها از طریق شبکه کارگزاران شرکت خدمات حمایتی توزیع میگردد، با معاونت بازرگانی شرکت یا مدیریتهای استانی شرکت تماس بگیرید.