داستان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

داستان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

جمع و جور کردن تاریخچه،  آن هم از زمانی که شاید اسامی به درستی ثبت نمی شده اند کار ساده یی نیست، همکاران ما در کانون بازنشستگان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، به خصوص آقای «علی عالم زاده» از گذر بررسی اسناد و مدارک شرکت، نامه ها و مکاتبات، گزارش و صورت جلسات، به دست آمده در بایگانی شرکت، گزارش جامعی از اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سال 1346 تا به امروز گردآوری کرده اند.

برخی اسامی ها در این گزارش بارها به عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل در شرکت ثبت شده است. برخی گاهی نزدیک به یک دهه یا بیش از آن حضور داشته اند، آقای مهندس حمیدرسولی از سال 1389 به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت حضور داشته اند و در حال حاضر نیز مدیرعامل شرکت هستند.  به این ترتیب ایشان با 9 سال عضویت در هیئت مدیره شرکت، طولانی ترین سابقه را دراین زمینه دارند. در دوره های مختلف نیز آقایان عبدالعلی صباغ، سیدعلی شرفی، محمدعلی بخشی زاده، روح الله آریا و تورج منصوری بیش از شش سال عضو هیئت مدیره شرکت بوده اند.

قدیمی ترین مدیرعامل  شرکت که در این گزارش به ثبت رسیده آقای محمد الهی است که از سال 1346 تا سال 1351 مدیرعامل شرکت بوده است. پس از وی احمدعلی نوبان و حسین محتشم نوری تا پیش از انقلاب اسلامی مدیرعاملی شرکت را به عهده داشته اند، از سال 1352 در گزارشات، اسناد و مدارک نام هایی نیز به عنوان هیئت مدیره شرکت اسامی شان ذکر شده است، منوچهر حکیمی، منوچهرفرزیم، عبدالحسین دانشور، کاظم بی رشک، علی ویراسته و محمد رهبران تا سال 1358 اعضای هیئت مدیره شرکت بوده اند.

اولین مدیرعامل شرکت پس ازانقلاب اسلامی ابوالفضل حکیمی بوده است، پس از وی محسن علوی، عباس شیردست نیز به مدیرعاملی شرکت انتصاب یافته اند. سه سال نیز سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد پیشین مدیرعامل شرکت بوده اند.

یکی از طولانی ترین دوره های مدیرعاملی شرکت مربوط به آقای روح الله آریا است که از سال 1368 تا سال 1373 مدیرعاملی شرکت را عهده دار بود. پس از ایشان آقای مجتبی ثقفی آخرین مدیرعامل شرکت پخش کودشیمیایی بود که پس از وی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ادغام این شرکت و شرکت بذر و نهال به وجود آمد.

دوره جدید، آقای عبدالعلی صباغ، دو دوره به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب شدند در بین این دو دوره چهار سال نیز آقای علی اصغر خامنوی مدیرعامل شرکت بودند. در سال 1384 بنگاه توسعه ماشین آلات و ادوات کشاورزی نیز در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادغام شد، پس از این دوره نیز  آقای احمد صیفی کاران، احمد طمراسی و نصرتی تا سال1388 مدیرعامل شرکت بودند. آقای احمد طمراسی مجددا به شرکت بازگشته و نزدیک سه سال مدیرعاملی شرکت را به عهده داشتند. از سال 1391 به بعد نیز آقای حبیب الله امیرخانی، علیرضا ولی و یزدان سیف مدیرعامل شرکت بودند.

آخرین مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آقای حمیدرسولی از 28/03/1396 به این سمت انتصاب یافته اند، علاوه برایشان آقایان علی علیزاده، تورج منصوری و شمس الله ملازاده نیز اعضای هیئت مدیره فعلی شرکت هستند.

لینک دانلود

اسامی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نیم قرن اخیر (1346 تا 1397)