داستان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

نخستین بار در دهه اول 1300 ، موسسه ای با تاسیسات اندک واقع در حصارک کرج به منظور واردات سموم توسط دولت وقت راه اندازی شد. در سال 1309 «کارخانه سم سازی کرج» احداث شد و به بهره برداری رسید و تولید سموم «موسسه حصارک کرج» نیز به این کارخانه منتقل شد. در سال 1321 «بنگاه شیمیایی» وابسته به وزارت کشاورزی وقت به منظور تولید و واردات سموم کلره و فسفره تاسیس شد و با همکاری «کارخانه سم سازی کرج» (تاسیس 1309) به تولید چند نوع کود شیمیایی پرداخت. با هدف تهیه، فرمولاسیون، بسته بندی و فروش سموم دفع آفات نباتی، مجوز تاسیس «شرکت سهامی شیمیایـی و کشـاورزی» در سال 1334 از سوی وزارت کشاورزی وقت صادر شد. در سال 1352 «شرکت سهامی پخش کود شیمیایی» (تاسیس 1346) توسط دولت وقت به وزارت کشاورزی ملحق و در سال 1354 با «بنگاه شیمیایی» در آن ادغام می شود. در سال 1359 «شرکت سهامی شیمیایی کشاورزی» با «شرکت سهامی پخش کود شیمیایی» ادغام می شود و  «شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم» ایجاد می شود.

در سال 1367 به منظور بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی از طریق تولید ، تهیه و توزیع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب در داخل کشور، «شرکت تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال» وابسته به وزارت کشاورزی تشکیل می گردد که در سال 1369 «شرکت تولید سموم علف کش ساوه» نیز به آن می پیوندد. سرانجام در بهمن ماه سال 1371 «شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم» با «شرکت تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال» ادغام و «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» تشکیل می گردد. در سال 1383، نیز «بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی» منحل و وظایف اجرائی آن به «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» منتقل گردید.