مقالات

دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم مرادخانی
طح دهندگان: محمد مهدی زمانی، حمیده مرتضوی، فرشته قاضی سعیدی، سجاد قدبیگی و یاسر صدفی