توصیه های کودی

تهیه و تنظیم: محمدرضا نیارکی مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی

برای محصولات گندم، جو، ذرت، کلزا، سویا، آفتابگردان، نخود، یونجه، شبدر، پنبه، و چغندر قند.

جهت مشاهده لطفاً کلیک نمایید.