نقش پتاسیم در تولید محصولات کشاورزی سالم

تهیه کننده: مهندس واحدی نژاد گوگانی

کارشناس گیاه پزشکی مدیریت استان آذربایجان شرقی 

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک نمائید

 

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی