مدیریت نظارت و ارزشیابی عملکرد

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : .
  • معاون : .
  • تلفن دفتر : 88780430-021
  • نام مسئول دفتر : علی محمدی

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : ا
  • واحد : 4
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران-خیابان گاندی- کوچه 4 شماره 1

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.