اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 30 کیلو گرم بذر گلرنگ zy-s وارداتی جهت کاشت کشاورزان بخش کورائیم شهرستان نیر در شهریور ماه سال 99 به فروش رسید . 
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 30 کیلو گرم بذر گلرنگ zy-s وارداتی جهت کاشت کشاورزان شهرستان کوثر در شهریور ماه سال 99 به فروش رسید . 
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 40 کیلو گرم بذر گلرنگ zy-s وارداتی جهت کاشت کشاورزان شهرستان گرمی در شهریور ماه سال 99 به فروش رسید . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 100 کیلو گرم بذر گلرنگ zy-s وارداتی جهت کاشت کشاورزان در شهریور ماه سال 99 در شهرستان اردبیل به فروش رسید . 
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل این مدیریت مقدار 50 کیلو گرم بذر گلرنگ zy-s وارداتی در شهریور ماه سال 99 فروش مستقیم به کشاورز داشت . 
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 400 کیلو گرم بذر گلرنگ zy-s وارداتی در شهریور ماه سال 99 جهت کاشت کشاورزان در استان به فروش رسید . 
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به نقل از خبرگزاری صداوسیما: آقای حمید رسولی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار  خبرگزاری صداوسیما گفت: نیاز کشاورزان به کود اوره بین ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال است و با توجه به...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،