آموزش مدیریت تلفیقی مبارزه با علف های هرز انار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ثبت نام کارشناسان فنی این مدیریت در دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت مبارزه با علف های هرز باغات انار خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر افزود: این دوره آموزشی ویژه کارشناسان فنی جهاد کشاورزی در سطح استان مازندران درنظر گرفته شده و کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه فراگیر آموزشی نسبت به ثبت نام در این دوره آموزشی اقدام کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید