بازدید بذور تخلیه شده در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزیاستان چهارمحال و بختیاری، جناب آقای رستملو معاون محترم فنی وبهبود بذرونهال شرکت متبوع واز مرکز روز شنبه مورخ 98/5/5 از بذور تخلیه شده در شرکت بازدید بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید