کیسه گیری 100 تن کود فله سوپرفسفات تریپل در استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از کیسه گیری  100 تن کود فله سوپرفسفات تریپل در انبارسازمانی شهرستان مهران استان ایلام  خبر داد.

آیت جمالی افزود: کود فله سوپرفسفات تریپل در حال کیسه گیری بوده که  همزمان توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام و بر اساس نیاز کشاورزان متقاضی توزیع می شود .

وی ادامه  داد: توزیع کود در سطح استان براساس سهمیه های تعیین شده از سوی مدیریت زراعت و هم چنین مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای استان ایلام صورت می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید