طراحی نقشه کارگزاری های کود

کارتوگرافی وطراحی نقشه کارگزاری های کود استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت:  با  پی گیری  بعمل آمده  درجمع آوری مختصات جغرا فیایی کارگزاری های شرکت ، کار توگرافی و نرم  افزار گرافیکی نقشه برای126 کارگزاری در سطح استان  طراحی  شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید