بازرسی از کارگزاران توزیع کود در فریدونکنار استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام فرآیند بازرسی از کارگزاران توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان فریدونکنار استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : گزارش بازدید های انجام شده به همراه مستندات مرتبط همراه با صورتجلسه تنظیمی به مدیریت حسابرسی و بازرسی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید