ثبت کودهای غیر یارانه ای، در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

با توجه به تکمیل سیستم ثبت کودهای غیر یارانه ای،  تحت عنوان سیستم پایش و به منظور اجرای بهینه تفاهم نامه منعقده و نظارت و کنترل بر عملکرد کارگزاران تحت پوشش این استان، به کلیه عاملین توزیع کود ، اطلاع رسانی گردیده است که مشخصات و اطلاعات مربوط به شرکتهای تامین کود و مصرف کننده نهایی ( کشاورز) را در قسمت پایش سیستم توزیع هوشمند ثبت نمایند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید