جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

آیت جمالی مدیر شرکت  با اعلام  این خبر گفت: دراجرای درخواست دبیر کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در خصوص استعلام واگذاری حمل، بارگیری و تخلیه نهاده های کشاورزی به میزان12000تن انواع نهاده های کشاورزی به پیمانکار واجد شرایط از مبداء انبار سازمانی ایلام و مهران به انبار کارگزاران در سطح ده شهرستان استان از طریق سامانه الکترونیک انجام گردید.

 که متعاقب آن در روز چهارشنبه مورخ 24 مردادماه جلسه  بازگشائی پاکات مناقصه حمل و نقل ، با حضور اعضا کمیسیون  معاملات در  محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام تشکیل شد و به منظور آگاهی از قیمت های درج شده، نسبت به بازگشائی  پیشنهادات با حضور اعضا کمیسیون معاملات اقدام گردیدکه پس از بررسی و بحث و تبادل نظر با عنایت به صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران، برنده مناقصه اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید