پایش بازار کود شیمیایی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور رصد بازار کودهای شیمیایی استان قم و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، کارشناسان مرکز خدمات بخش حومه و سایر اعضای کارگروه پایش بصورت سرزده از عوامل توزیع نهاده های کشاورزی بخش قنوات بازدید و بررسی های لازم بعمل آمد و بدنبال آن هماهنگی های لازم جهت پایش و کنترل بازار کودهای شیمیایی توزیعی با مراکز خدمات جهاد کشاورزی بخش مذکور انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید