پایش ادواری کارکزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای استقرار نظام تضمین وکنترل کیفیت کود های شیمایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اقدام به بازدید، بازرسی و نمونه برداری از کارگزاری های تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط نماینده اعزامی واحد فنی و کمیته نمونه برداری در منطقه سپیدان و بیضا در تاریخ 98/5/24نموده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید