تامین کود توسعه کشت شبدر در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین کود پرمصرف مورد نیاز جهت توسعه کشت محصول علوه ای شبدر برسیم در این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : با توجه به اختصاص کشت دوم به محصول علوفه ای شبدر برسیم در برخی از اراضی شالیزاری استان مازندران ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران این آمادگی را دارد تا کودهای مورد نیاز برای کشت این محصول را در سطح استان تامین و در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید