فرآوری بذر کلزا می تواند پایداری تولید را در استان گلستان نهادینه نماید

 سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، با  بیان این که زراعت دانه های روغنی بعنوان منابع اصلی در تامین بخش از روغن نباتی کشور، سالهاست که مورد توجه برنامه ریزان کشاورزی کشور و مسئولین این منطقه بوده است و هر ساله سطح وسیعی  از اراضی استان به کشت گیاهان روغنی به ویژه کلزا اختصاص می یابد، بطوریکه استان گلستان از لحاظ سطح زیر کشت و تولید دانه های روغنی مقام اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. وی تصریح کرد: با توجه به توسعه کشت دانه های روغنی و افزایش تولید بذر و تمهیدات لازم در صنعت  فرآوری، فرصت و موقعیت فنی و کاری را در استان گلستان فراهم نمود لذا و رود به بحث فرآوری بذر  کلزا در حوزه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان می تواند  پایداری تولید را در استان نهادینه نماید. وی افزود: نیازبذری  کلزا در استان گلستان 450 تن بوده که همه سا له از ارقام مختلف  در طبقات هيبريد وopمورد استفاده قرار می گیرد که بوجاری و فرآوری آن نیز به ماشین آلات مدرن و با کیفیت بالا نیاز دارد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان می تواند این عملیات را ساماندهی نماید.

مهندس حسام ، بذر را یکی از مهم ترین نهاده های کشاورزی یاد کرد و تصریح کرد: استفاده از بذر مناسب اهمیت بالایی در افزایش تولید محصول دارد و برای این منظور اسفاده ازدستگاههای بوجاری  و با کیفیت، می تواند خلوص فیزیکی بذر را تضمین کند و کارخانه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، یکی از مدرن ترین و مهمترین کارخانه بوجاری بذر کشور بوده ، که می تواند بستری مناسب را از حمایت تولید داخلی فراهم نماید ودر ادامه افزود:این شرکت دارای ظرفیت  و پتانسیل های ذیل می باشد:

1 –داشتن کارشناسان متخصص و مجرب در ساماندهی تولید و ارتقای کیفی بذر

2- امکان بوجاری بذر کلزا با ظرفیت5 تن در ساعت

3- اتوماسیون قوی در سامانه1559 خط ارتباطی کشاورزان و تولید کنند گان جهت ثبت سفارش و پاسخ به نیاز های جدید

4- دا شتن لوازم و امکانات آزمایشگاهی جهت  تعیین خلوص فیزیکی، رطوبت ، قوه نامیه و...

5- با توجه به تقویم زراعی کشت کلزا در استان، این امکان را  می دهد تا تمهیدات لازم را قبل از فرآوری بذر گندم در برنامه کاری خود قرار دهد

  در خاتمه افزود:امید است که با فراگیر شدن استفاده از ارقام  استاندارد و با کیفیت در استان، تحولی بزرگ در تولید دانه های روغنی  و نیل به تو سعه  پایدار کشاورزی و تامین روغن مورد نیاز کشور به وجود آید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید