ترکیب مصرف کودهای شیمیایی در استان تهران مناسب است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

حسن بهنیا مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در جلسه شورای هماهنگی 27 مرداد ماه سال 98، اظهار داشت: در گردهمائی معاونین تولیدات گیاهی و مدیران زراعت سراسر کشور که در تاریخهای 14 و 15 مرداد ماه در همدان برگزار شد، استان تهران به عنوانی یکی از استانهای موفق در زمینه ترکیب مناسب کودهای ازته، فسفاته و پتاسه معرفی شد . وی نیز افزود: در این گردهمائی مشاورز معاون زراعت و رئیس ستاد تغذیه وزارت جهاد کشاورزی، تهران را یکی از الگوهای بارز استفاده کود با ترکیب مورد نظر موسسه تحقیقات خاک و آب دانست. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید