بازگشایی پاکات مناقصه بارگيري ، حمل وتخليه 5000 تن نهاده هاي كشاورزي

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بارگيري ، حمل وتخليه 5000 تن نهاده هاي كشاورزي در تاریخ 31 مرداد سال 98 در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با حضور اعضای کمیسیون معاملات برگزار شد. در این جلسه با توجه به پیشنهادات قیمت از طرف شرکت کنندگان و همچنین با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت، مناسب ترین نرخ پیشنهادی به عنوان برنده نفر اول مناقصه اعلام گردید. لازم به ذکر است این مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید