توسعه روش های نوین آبیاری و احیاء و بازسازی قنوات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از اجرای روش های نوین آبیاری خبر داد : علی اکبر ندرلو به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام نمود توسعه روش های نوین آبیاری و احیاء و بازسازی قنوات از برنامه های این استان در سال ۹۸ بوده و اجرای ۴۰۰۰ هکتار سیستم آبیاری تحت فشار دراراضی استان پیش بینی و در حال اجرا می باشد.

ندرلو با اعلام این مطلب افزود: استفاده از روش های آبیاری نوین موجب مصرف بهینه نهاده های کشاورزی از جمله کودهای کشاورزی خواهد شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید