جلسه تقدير از كشاورزان نمونه سال ٩٧ استان كهگيلويه و بويراحمد

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد، جلسه تقدير از كشاورزان نمونه سال ٩٧ استان كهگيلويه و بويراحمد با حضور رييس سازمان جهاد و كشاورزي، مديران شهرستاني و ساير زير مجمموعه هاي سازمان جهاد و كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید