جلسه برنامه ریزی کمیته فنی طرح الگویی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته فنی طرحهای الگویی تغذیه گیاهی روز شنبه 2 شهریورماه در محل دفتر مدیریت استان تهران برگزار شد.

در این جلسه روسای ادارات و کارشناسان فنی درخصوص اقدامات صورت گرفته از جمله مکاتبه با سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و شهرستانهای تابعه مبنی بر اعلام کشاورزان و باغداران پیشرو و متقاضی همکاری در طرحها و پاسخهای ارائه شده از سوی معاونت بهبود تولیدات گیاهی و تعدادی از شهرستانها گزارش مبسوطی ارائه کردند . علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با عنایت به ضرورت اجرای صحیح طرح ها و محدودیت زمانی برای اجرای آنها خواستار بازنگری در تعداد کشاورزان اعلام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی و پیگیری موضوع تا پایان هفته برای زراعت کلزا، تا پایان شهریور ماه برای زراعت گندم و تا پایان مهرماه نیز برای باغات میوه و محصولات گلخانه ای شد. وی با تأکید بر اجرای به موقع پروژه، گفت: نکات فنی نیز باید با دقت هرچه بیشتر رعایت شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید