دیدار با معرفی کننده بذر برنج رقم علی کاظمی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازدیدارصمیمی با کشاورز شالیکارگیلانی که رقم علی کاظمی را معرفی کرده است خبر داد.

 دکتر محمدی با بیان اینکه آقای علی کاظمی کشاورز شالیکار علاقمند و پیشروشهرستان فومن استان گیلان به علت دقت نظر واهمیت جدا سازی و بحث سلکسیون خوشه های با کیفیت ظاهری و تعداد دانه های بیشتر در آن و متفاوت با توده های کشت شده موفق شد یکی از ارقام کیفی برنج را علی رغم برخورداری از دانش اصلاح نباتات به بخش زراعت برنج کشور معرفی کند و استقبال زیادکشت بهره برداران را نیز به همراه آورد.لازم به ذکر است درخواست های این کشاورز از طریق مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان به مسئولین مرتبط جهت پیگیری انعکاس داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید