توسعه فندق در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تولید۸۵ درصد فندق کشور در استان گیلان خبر داد.

وی به نقل از مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: باغداران گیلانی در سال گذشته به دلیل سرمازدگی۱۱ تن فندق برداشت نمودنند که پیش بینی می شودامسال۵۹ هزار باغدار گیلانی تا پایان شهریور ۱۶هزار و ۴۰۰ تن فندق به ارزش ۶۵۶ میلیارد تومان برداشت کنند.

قابل ذکر است که۱۹ هزار هکتار باغ فندق در استان وجود دارد. توسعه این باغ ها یکی از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد و گفت : این سازمان ۷۰ درصد هزینه نهال اصلاح شده فندق را در قالب یارانه تامین می کند.با توزیع نهال های یارانه ای فندق از سال گذشته تاکنون هزار و ۵۰۰ هکتار به وسعت باغ های فندق گیلان اضافه شده است. نهال های یارانه ای فندق پس از ۴ تا ۵ سال  به باردهی اقتصادی می رسند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید