ردیابی آفت مگس میوه در 1400هکتار از باغات مرکزاستان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساری به عنوان شهرستان مرکز استان مازندران از ردیابی مگس میوه مدیترانه ای در 1400 هکتار از باغات این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 30هزار لیتر انواع آفت کش های نباتی در بین کشاورزان متقاضی استان مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید