توزیع سموم پادان گرانول 4% بین استانهای مختلف کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور تامین سموم مورد نیاز استانها در فصل مصرف ، این مجتمع از ابتدای سال 1398 مقدار 89100 کیلوگرم سم پادان گرانول بین استانهای آذربایجانشرقی، گیلان و مازندران توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید