توزیع کود سولفات پتاسیم بین استانهای مختلف کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور تامین کود مورد نیاز استانها در فصل مصرف ، این مجتمع از ابتدای سال جاری مقدار 5260 تن کود سولفات پتاسیم بین استانهای اصفهان، گیلان،یزد،مرکزی، آربایجان غربی، اردبیل، قزوین توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید