بررسی فرآیند خرید و جذب سهمیه کارگزاری شهرستان نظرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بررسی روند خرید و جذب سهمیه کارگزاری شهرستان نظرآباد خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود به منظور بررسی میزان خرید و جذب سهمیه کارگزاری شهرستان نظرآباد با مدیرعامل شرکت تعاونی احمد آباد مسائل و مشکلات  کارگزاری در دفتر این مدیریت بازبینی و بررسی گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید