توزیع بیش از 2750 تن انواع کود از انبار سازمانی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 2755 تن انواع کودهای کشاورزی از انبارهای سازمانی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در مرداد ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : این کودها در بین کشاورزان متقاضی در شهرستانهای دارای نیاز بالا به کود در سطح استان مازندران توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید