بازدید از کارخانه پتاس سازان کویر، در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، همکاران و کارشناسان کار گروه پایش و رصد کود مدیریت این استان، در معیت بازرسان صمت و موسسه تحقیقات خاک و آب از کارخانه پتاس سازان کویر سبز واقع در شهرستان گناباد،  در مورخ 3 شهریور ماه سال جاری بازدید کردند . کارشناسان در طی این بازدید، از خطوط تولید، انبارها، مدارک و مستندات مرتبط با تامین مواد اولیه تولید کود برسی های لازم را بعمل آوردند   و در ادامه با توجه به ضوابط و مقررات صورتجلسات مربوطه را  تهیه و تنظیم کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید