شورای معاونین استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تشکیل جلسه شورای معاونین در روزیکشنبه مورخ 3 شهریور ماه در محل دفتر مدیر گیلان خبر داد.

در این نشست ضمن بررسی صورتجلسه هفته گذشته و مرور امور اجرایی در حال پیگیری و اقدام  و همچنین مسائل مربوط به حوزه های فنی، مالی اداری و بازرگانی و موانع ومشکلات و راهکارهای پیشرفت امور جاری شرکت بحث و تبادل نظرشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید