تقدیر و تشکر معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

جلسه هفتگی ستاد کشت کلزا در تاریخ  98/6/3 در محل سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی با حضور معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی و مدیران  جهاد کشاورزی شهرستانها وسایر مدیران و مسئولین ذیربط و همچنین نماینده مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر تشکری ، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت فیزیکی و اقدامات صورت گرفته معاونت تولیدات گیاهی از زحمات و تلاش های مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در راستای تأمین و توزیع انواع کود های مورد نیاز جهت کشت کلزا  تقدیر و تشکر نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید