انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

مجید محسنی دبیر کمیسیون معاملات و امور قراردادها شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: پیمانکار خدمات خودرویی استان تهران در دوره زمانی یکساله (99-98) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی (ستاد) انتخاب و از تعداد 4 شرکت کننده در نهایت شرکت راهیان نسیم دوست برای تأمین خودرو استان تهران تعیین شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید