تعاونیهای روستایی 50 درصد توزیع نهاده های کشاورزی استان تهران را برعهده دارند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

به گفته شهربانو طیبی مسئول فروش کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، کود مورد نیاز کشاورزان شهرستانهای ری، ورامین، دماوند، شهریار و ملارد از طریق شبکه کارگزاری تعاونی های روستایی تأمین و توزیع می شود؛ و در سایر شهرستانها نیز بخش خصوصی، صندوق های اعتباری و تعاونیهای کشاورزی به عنوان کارگزار مسئولیت توزیع نهاده های شرکت را برعهده دارند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید