هماهنگی با مدیران اتحادیه های تعاونی تولید و روستایی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در تاریخ 5 شهریور ماه سالجاری آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم به جهت انجام برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در راستای تامین، تدارک و توزیع کودهای شیمیایی به کارگزاران استان(شرکت های تعاونی تولید و روستایی کشاورزی)، با مدیران اتحادیه تعاونی تولید و روستایی کشاورزی استان دیدار و گفتگو کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید