توزیع مستقیم 1380تن کود اوره در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع مستقیم 1380تن کود کشاورزی از نوع اوره در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : توزیع کود بطور مستقیم صرفه جویی قابل توجه را در مراحل توزیع کود در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران به دنبال خواهد داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید