برگزاری جلسه توسعه هواشناسی کشاورزی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، جلسه تهک ( توسعه هواشناسی کشاورزی) با حضور مدیران روابط عمومی های دستگاههای اجرایی مرتبط در اداره کل هواشناسی مازندران با ارائه گزارش از فعالیت هایی از هواشناسی برگزار گردید .

ابتدا رضوی ، مدیر کل هواشناسی استان در خصوص اهمیت اطلاعات هواشناسی در بهبود زندگی مردم ، کم آبی ، مهاجرت ، مدیریت آب و خاک و نقش روابط عمومی های ارگانها و سازمانها در ترویج و اطلاع رسانی مطالبی را بیان داشتند و اهمیت ظرفیت سازی در بخش تهک و برگزاری جلسات مشترک را مهم دانستند .

افزایش شعور عمومی، تغییر اقلیم و اصلاح ساختار نظام بهره برداری و مدیریت در بهره برداری مصرف آب ، افتتاح طرح های مهم کشاورزی ، مصوب شدن قانون مصرف آب در کشاورزی ، تصویب قوانین بازدارنده ، از مسائل مورد بحث در این جلسه بود .

در انتها اعضای جلسه ضمن بازدید از مرکز پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی ، در دیسکاشن کشاورزی شرکت نمودند  وبانحوه صدورپیشبینی هاوتوصیه های هواشناسی کشاورزی آشناشدند . 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید