توزیع مقدار 17682 تن کود شیمیایی اوره در مرداد ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع مقدار 17682تن کود شیمیایی اوره در شبکه کار گزاری تحت پوشش  شرکت خبر داد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید