پیگیری وضعیت اراضی متعلق به شرکت از منابع طبیعی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از پیگیری وضعیت اراضی متعلق به شرکت از منابع طبیعی استان خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود در راستای مستند سازی اموال شرکت با عنایت به وجود یک قطعه اراضی متعلق به شرکت در منطقه دُروان شهرستان کرج لزوم حدنگاری و بررسی وضعیت زمین از وقوع در اراضی ملی پیگیری های حقوقی از منابع طبیعی استان در حال انجام می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید