پرداخت کامل کرایه حمل کود در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پرداخت کامل کرایه های  مربوط به حمل کود در مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر و با توجه به فرآیند تعریف شده برای پرداخت کرایه های مربوط به حمل کود با این روند در اسرع وقت و با هدف تسریع در امور مرتبط انجام می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید