ورود کامل کودی DAP به انبارهای سازمانی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از کامل شدن ورود کودهای دی فسفات آمونیوم به انبارهای استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود با عنایت به تخصیص میزان 300 تن کود دی فسفات آمونیوم از محل کشتی آرتمن مبداء بندر امام خمینی(ره) با زحمات مدیریت و همکاران مستقر در مبداء بندر امام میزان کود تخصیصی بطور کامل به انبارهای سازمانی شرکت در البرز حمل و ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید