بازدید از مزارع و باغات شهرستان فردیس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید مزارع و باغات شهرستان فردیس  خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود معاون فرماندار شهرستان فردیس در معیت مدیر جهادکشاورزی و کارشناس مسئول فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مزارع و باغات شهرستان بازدید نمودند. در این بازدید از کارگزاری شهرستان و از میزان موجودی کود در انبار کارگزاری بازدید گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید