برگزاری جلسه کمیته فنی کود استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از نمونه برداری از برگزاری جلسه کمیته فنی کود استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود جلسه کمیته فنی با کلیه اعضاء تشکیل و در این کارگروه مدیر شرکت در خصوص صدور حواله توسط مدیریت های شهرستان برای جذب حداکثری کودهای اوره موجود در انبارکارگزاران استانی تاکید داشتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید